تیوال مریم مقدم | دیوار
S3 : 19:21:09
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نمایش عالى و متفاوت، واقعا لذت بردم، تیم اجرایى فوق العاده اى داشت، همه بازیگر ها عالى بودن. در کل نمایش بى نظرى بود و کیف کردم.