تیوال Maryam Sh | دیوار
S3 : 20:03:42
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
Maryam Sh
درباره نمایش سیزیف i
کلام از بیان احساس قاصر است... چه کردید با ما ... چه خوش درخشیدید....