تیوال مریم ع | دیوار
S2 : 21:46:30
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
پیام های نهفته در نمایش بسیار تعمق برانگیز بود و بسیار ملموس! رعایت قانون و به عبارتی قانونمندی از ریشه موجب میشه که فساد به وجود نیاد وقتی که قانون در مدارج بالا رعایت نشه و فساد ایجاد شه نتیجتا مردم هم بی قانون شده و هرج و مرج ایجاد میشه؛ جوریکه یروز همه میریزن توی فروشگاه تا حقشون رو بگیرن! آدمهایی مثل جووانی هم که قانونمند بودن در آخر درگیر این هرج و مرج شده و او هم دنبال گرفتن حق خودش میره.در آخر هم باید بگم بین بازی ها ،بازی شخصیت جواانی بسیار عالی و باور پذیر بود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید