تیوال | پروفایل مرضیه زهری
S3 : 21:12:18
مرضیه زهری 
کارشناسی  
 
 
تهران  
۲۱ آبان ۱۳۹۰
نمایش‌های ‌تماشا کرده
در باب تفریحات سالم و غیر سالم | ۳★ همه دزدها که دزد نیستند | ۳★ صدای آهسته برف | ۵★ دکلره | ۳★ کانگورو | ۳★ ویتسک | ۳★ ارخش | ۳★ گاهی یه تلفن به خودت بزن | ۳★ رابینسون کروزویه | ۳★ مرگ تصادفی یک آنارشیست | ۳★ زندگی انسان | ۳★ خشکسالی و دروغ | ۳★ ناقوس ها برای چی ن به صدا در می آیند؟ | ۳★ کابوس نامه | ۳★ فاوست | ۳★ پوزه چرمی | ۳★ سوءتفاهم | ۳★ مستر پرزیدنت | ۳★ سمفونی واژه ها | ۳★ بام طهران | ۳★ تهران | ۳★ دولیتر در دو لیتر صلح | ۳★ عشق من حامد بهداد | ۳★ چتر باز | ۳★ صد سال پیش از تنهایی ما | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پنج ستاره | ۳★ خط ویژه | ۳★ سر به مهر | ۳★ آسمان زرد کم‌عمق | ۳★ دربند | ۳★ گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۳★ دهلیز | ۳★ هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۳★ ساکن طبقه وسط (هنر وتجربه) | ۳★ اعترافات ذهن خطرناک من (هنر و تجربه) | ۳★ آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | ۳★ شهر موشها ۲ | ۳★