آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال مرضیه محبی فر | دیوار
S3 : 07:04:40 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ؛
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ...
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ...
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺸﺎﻥ؛
ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﻤﺎﻥ ...
ﺍﺻﻼ ﺧﺪﺍ ﺟﺎﻥ؛
ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ؛ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ...
ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﮐﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ...
بعضی ها...

از: ناشناس