تیوال | پروفایل مسعود بزرگی
S3 : 16:11:38
مسعود بزرگی 
برق
کارشناسی ارشد  
 
 
تهران  
۲۸ آذر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کلنل | ۱★ اعتراف | ۱★ عامدانه، عاشقانه، قاتلانه | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
قانون مورفی | ۱★ نهنگ عنبر ۲ -  سلکشن رویا | ۱★ فروشنده / The Salesman | ۵★ لانتوری | ۵★ بادیگارد | ۱★