آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مسعود محمدی
S3 : 01:53:15 | com/org
مسعود محمدی 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
دانشگاه تهران 
 
سعدی، تئاتر، CELINE DION، مولانا، شجریان، سینما، پدر خوانده 
تهران  
۲۲ مرداد ۱۳۹۰