آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مسعود آبایی
S3 : 15:50:33 | com/org
مسعود آبایی 
مهندسی عمران - مهندسی سواحل
کارشناسی ارشد  
خواجه نصیرالدین طوسی 
مهندس  
کتاب - فیلم - شعر - تئاتر - موسیقی - دریا - باران - یاس - نرگس - خواب. 
من از آنهایی که در باور خود همیشه حق دارند، متنفرم... 
تهران / تهران  
۰۳ دی ۱۳۹۱