تیوال | پروفایل مسعود هدایت پور
S2 : 02:55:05
مسعود هدایت پور 
مهندس تکنولوژی نرم افزار
کارشناسی  
بازیگر- کارگردان - مشاور کارگردان 
تعاتر-سینما 
تهران / تهران  
۲۲ دی ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
حذفیات | ۵★