تیوال مسعود میرمیری | دیوار
S3 : 16:09:43
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
https://www.facebook.com/pages/Masoud-Mirmiri/655144164535498
عکس های هملت
با تشکر از حمایت دوستان
سارا نیکی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
https://www.facebook.com/pages/Masoud-Mirmiri/655144164535498
با تشکر و سپاس از حمایت دوستان
کتایون افشار این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
https://www.facebook.com/pages/Masoud-Mirmiri/655144164535498
منتظر حمایت شما هستم
باتشکر وسپاس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید