تیوال | پروفایل مسعود طیبی
S3 : 19:30:54
مسعود طیبی 
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر
کارشناسی ارشد  
کارگردان 
اجرای آثار استاد اکبر رادی 
مسعود طیبی تاریخ و محل تولد: تهران ـ 1363 تخصص: کارگردان، مدرس دانشگاه و منتقد تحصیلات: کارشناسی ارشد کارگردانی، دانشکده هنر و معماری عضو پیوسته انجمن کارگردان خانه تئاتر ایران  
 
۲۴ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بیگانه در خانه برزخ هملت جدایی، رومیو، ژولیت لباس جدید پادشاه پیک نیک در میدان جنگ و چند داستان دیگر... فقط چهل روزه بودم اتاق ورونیکا خون به‌پا می‌شود در مه بخوان پپرونی دکه بین راه هنگامه ای که هملت به دست جادوگران مکبث کشته شد مکعب نبرد گالیله هملت هملت من که دا نیستم
فیلم‌های ‌تماشا کرده
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران