آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مازیار مجد
S3 : 05:25:08 | com/org
مازیار مجد 
مهندسی معماری
کارشناسی  
مازندران 
معمار 
سینما،کتاب،موسیقی،تیاتر، گوش کردن، قدم زدن، شعر، متفاوت بودن maziarmajd@gmail.com 
من یک بار متولد شده ام لیکن هزاران بار مرده ام. شعر به من یاری داد تا عذاب های این مرگ را کم تر حس کنم. شعر تخفیف مرگ های من است. احمد شاملو 
من خیلی سابقه دارم!:پی 
مازندران / بابلسر  
۰۵ خرداد ۱۳۹۲