آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد ظلی
S3 : 01:04:46 | com/org
محمد ظلی 
مدیریت هنری
کارشناسی ارشد  
کیوریتور 
سینما (فیلمهای مستقل) - تئاتر - موسیقی - سریالهای امریکایی - عکاسی - ادبیات - زبان انگلیسی - نظم - شکلات! :) 
اون که تو شهرش غریبه با یه عالم آشنا 
تهران / تهران  
۳۰ دی ۱۳۹۲