کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی افق
S3 : 16:03:37 | com/org
مهدی افق 
 
شعر... موسیقی ... سینما... طبیعت...محیط زیست ...  
شاعر و ترانه سرا................................... کار می کنم... کار می کنم... کار می کنم... انبار می کنم بغض ها و دلهره هایم را در گلو... بزرگ شده ام انگار ... 
mehdi.ofogh@gmail.com 
تهران / تهران  
۲۲ مرداد ۱۳۹۳