کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال مهدی کوچانی | دیوار
S3 : 19:41:31 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید

استاد سعید ساحلی
در نمایش "درخشش در ساعت مقرر...!"مخاطب با سه برزخ روبرو است.
سه برزخ نزدیک به دوزخ،برزخی که مردم سارایوو در آن دست وپا می زنند،برزخی که تئاتر تئاتر سارایوو در آن گرفتار است وبرزخی که در نمایش در انتظار گودو نشان داده می شود
آنگاه که مدیر تئاتر شهر سارایوو برای آوردن شمع و روشنایی به خاک و خون کشیده
می شود،هشتاری است به ما و دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه ادب هنر که با موقعیت موجود همه به مصیبتی بزرگ گرفتار خواهیم شد.
نمایش در انتظار گودو اثر ارزشمندی است که زیبایی های اجرا واندیشه ای خاص خود را داراست که به سهولت آن را به مخاطب خود منتقل می کند.

دکتر محمدرضا خاکی
تماشای اجرای نمایش بسیار خوب درخشش در ساعت مقرر...! برای من فرصت مغتنمی بود.
متنی خوب وپر از اندیشه،بازیهای روان وخوش ریتم، صحنه ای با طراحی مناسب و بلاخره میزانسنی پر تحرک و مناسب.
این نمایش در این دوره بی تئاتری اجرایی زیبا در ستایش از تئاتر است.
تئاتری که زندگی است.