تیوال | پروفایل مهدی رضایی
S3 : 07:49:44
مهدی رضایی 
تئاتر
کارشناسی ارشد  
کارگردان و بازیگر تئاتر 
 
 
۲۳ اسفند ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ستوان آینیشمور اکوان دیو آرایشگر سالگشتگی وقتی خروس غلط می‌خواند نام‌ بُرده موی سیاه خرس زخمی