تیوال | پروفایل مهدی ارجمند
S3 : 09:49:23
مهدی ارجمند 
بازیگری
کاردانی  
کارگردان و بازیگر  
 
تهران  
۲۴ خرداد ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آوازه خوان خیابان های منهتن | ۵★ همه دزدها که دزد نیستند | ۵★ شاعر | ۵★ پدر | ۵★ رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد | ۵★ سلام ... خداحافظ | ۵★ در پوست شیر | ۵★ هیچی | ۵★ خواستگاری | ۱★ سه روز باران | ۵★