کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی علی نژاد
S3 : 18:10:20 | com/org
مهدی علی نژاد 
کارشناسی ادبیات نمایشی
بازیگر 
تئاتر و سینما 
 
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴