تیوال | پروفایل Mehdi Asadi
S2 : 18:01:46
Mehdi Asadi 
نمایش_بازیگری
کارشناسی  
هنر و معماری 
بازیگر تئاتر 
 
شروع فعالیت در تئاتر _ ۱۳۸۸ 
تهران  
۰۲ شهریور ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بیست و سه | ۵★ ببخش سایمون جان- خاطرات کودکی یک نویسنده | ۵★ صعود مقاومت‌پذیر آقای م.ر.حساس | ۵★ چرا نازی پرواز کرد؟! | ۳★ من... | ۳★ مردان بیوه | ۵★ با جانی دپ در فتوشاپ | ۵★ مومیا | ۳★ شعله در زمهریر | ۳★ ایستاده ها سرسوراخ سوپ خوری | ۳★ سه مرثیه هذیان | ۵★ هفت شب با میهمانی ناخوانده در نیویورک | ۵★