کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمدمهدی قاسم زاده
S3 : 00:56:10 | com/org
محمدمهدی قاسم زاده 
مهندسی صنایع
دانشجو 
موسیقی، ادبیات، تئاتر، سینما، فلسفه و ... 
تهران / تهران  
۱۰ بهمن ۱۳۹۶