کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهراد هدایت
S3 : 17:06:08 | com/org
مهراد هدایت 
کارگردانی (فیلمسازی)
کارشناسی  
کارگردان سینما و تلویزیون 
 
+عضو انجمن دستیاران کارگردان و برنامه ریزان خانه سینما، فیلمنامه نویس ، بازیگر و... 
http://mehradhedayat.blogfa.com/ 
تهران / تهران  
۲۴ مهر ۱۳۹۳