کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال Mehran Hosseini | دیوار
S3 : 18:38:40 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
می دونم دوس داری مثل من با نگهبونا رفیق باشی، اما به اندازه ی کافی جنایت نکردی که بفهمی نگهبون یعنی چی!
حمیدرضا مرادی این را خواند
کسرا قرائی و pooriya ahmadian این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
‌اجرا فوق العاده، فیلم نامه فوق العاده!
کسرا قرائی این را دوست دارد
در مورد نمایش از واژه نمایشنامه استفاده می‌شود.
۱۹ آبان ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید