آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال من! | دیوار
S3 : 00:26:29 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
خانم!
شما در آستینتان باران دارید؟
در صدایتان چه؟
هرچه فکر می کنم
شما خودتان هوای دو نفره اید...

از: آبا عابدین
ای جانم ، شما خودتان هوای دو نفره اید
۰۶ مهر ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید

و تو هرگز نفهمیدی
که تبدیل عشق
به یک دوستی ساده
هرگز در جنم یک زن عاشق
نیست...


از: بهاره رهنما
سلام، خوش آمد میگم حضور مجددتون رو. امیدوارم بیشتر از شما بخوانیم.
۲۰ شهریور ۱۳۹۴
سلام ذوق زده عزیز،ممنون از شما و لطفتون نسبت به من! :)
۲۷ شهریور ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
مرا یاد بگیر
نه مثل جبر
نه مثل یک منهای یک
که همیشه میشود صفر
مرا یاد بگیر
مثل نیمکت آخر
زنگ آخر
و دستانی که نام تورا
مدام روی چوب حک می کرد
مرا یاد بگیر...

از: ...
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﯼ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻣﻦ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ
ﻋﺎﺷﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺵ
ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ
ﺳﮑﻮﺕ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﻭﺭﺩ...

از: رسول یونان
سسلام.حالت.ن چطوره؟
از نوشته ی شما حقیقتاً لذت بردم .بسیار عالی بود . امیدوارم از شما بازم چنسن دل نوشته هایی رو داشته باشیم .
ممنون «من!»
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
سلام
ممنون از توجهتون
۲۲ خرداد ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آدم قوى
اونیه که نه منتظر میمونه
خوشبختش کنن
و نه اجازه میده
بدبختش کنن...از: مارلون براندو
واقاهمینه اراده کن تابفهمی وبدونی که کی هستب
۰۹ خرداد ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
زن ها
حرفهایى که نشود گفت را
گریه مى کنند...


از: ...
و قاعدتا
مردها حرفهایی که نشود شنید را
می خندند!!
(با معذرت)
۰۱ خرداد ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ...! ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ، ﻫﻤﯿﻦ
ﺍﻻﻥِ ﺍﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ! ﻧﻔﺲ ! ﻧﻔﺲ ! ﻧﻔﺲ ...! ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺕ ﺯﯾﺮ
ﺁﺏ، ﯾﺎ ﮔﻠﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﺸﺖِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ " ﻧﻔﺲ " ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ، ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ، ﺑﻪ ﻗﺪﺭِ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺩﻡ ! ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺩﻡ، ﭼﻘﺪﺭ ﻋﺰﯾﺰ ﺍﺳﺖ ! ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮﻡ، ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ، ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻦ ... دیدن ادامه ›› ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺍﻭﻝ ﻋﻤﺮﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺁﺧﺮﺳﺮ ﺑﻤﯿﺮﻡ، ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﻢ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﻭ ﺩﺍﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭼﻪ
ﮐﺎﺭ؟؟ ...!! ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ! ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻﯼ ﺣﺎﻻ، ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥِ ﺍﻻﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮﻡ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺗﻮﯼ
ﺑﻐﻠﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ! ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎﯼ
ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﺮﺩ، ﻧﻔﺴﻢ، ﻋﺸﻘﻢ، ﻋﺠﻘﻢ، ﺟﻮﻥ ﺟﻮﻧﯽ، ﮐﻮﻓﺖ،
ﺩﺭﺩ، ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻥ
ﺻﺪﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ! ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺕ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ
ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺮﻭﺩ، ﺑﺒُﺮﺩ، ﺗﻨﮓ
ﺷﻮﺩ ... ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ

از: مهدیه لطیفى
پایان دلتنگی...
سلاااااام بعد از مدت طولانی دوستان "من!":)


از: من
سلااااااااااااااام
کجا بیدی نبیدی D:
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
سلام بر من!
مشتاق دیدار
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
سلام ...
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
کودکانه دل باخته ات شدم
زنانه دزدیدمت
و دخترانه با تو خوابیدم
حالا هم مردانه حفظت می کنم
من برای آنکه با تو باشم
آدم های زیادی بوده ام...

از: ناشناس
اما من فقط یک نفر بودم و تو...
۲۸ آذر ۱۳۹۳
درستش هم همینه !
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
فکر می کنم شاعر این شعر ستاره چگینیان باشد.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گاهی معشوق
بر خلاف قوانین فیزیک عمل می کند
هرچه به او نزدیکتر می شوی
دورتر به نظر می رسد
هرچه فاصله اش بیشتر می شود
بزرگتر به نظر می رسد
چشم می بندی،می‌بینیش...
چشم باز می کنی، نیست!
هرگاه
دیدی چنین است
صمیمانه به خودت
"تسلیت بگو"...!

از: عمادالدین زند
ونیز را
سفر مارکوپولو زیر اشک برد
نرو...
تهران
طاقت سیل ندارد!

از: احسان پرسا
خیلی خوب
خیلی خوب.

manimoon..
۱۳ آذر ۱۳۹۳
عالی بود
۱۵ آذر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
لااقل
رد که میشوی
بی هوا بگو:
دوستت دارم
و تا برگشتم
لابلای جمعیت گم شده باش...

از: مهدیه لطیفی
بینظیر ... با سپاس
۱۹ آبان ۱۳۹۳
خیلی زیبا بود.ممنون از انتخابتون.
۲۰ آبان ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
درست وقتی می گویی"فراموش کردم"
آهنگی پخش میشود..
کسی مثل او میخندد..
یک نفر عطری می زند که بوی اورا میدهد..
و
همه ی "فراموشیهایت" هدر می رود...


از: الیف شافاک
دقییییییییییقا...
۰۶ آبان ۱۳۹۳
بسیار ناب... چسبید
۰۸ آبان ۱۳۹۳
تموم شهر همدستن منو یاد تو بندازن...
۱۰ آبان ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
"من" زیستنم قصه ی مَردم شده است
یک "تــــو" وسط زندگیم گمشده است...


از: علیرضا آذر
من عشق شدم،مرا نمی فهمیدند

در شهرِ خودم مرا نمی فهمیدند
۰۷ مهر ۱۳۹۳
چقدر خوب بود :(
۰۹ مهر ۱۳۹۳
من شاهد نابودیه دنیای منم
باید بروم دست به کاری بزنم
۳۰ دی ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
دیر آمدی...
نیمه عاشق ترم را
باد برد!از: حامد عسگری
البته با عکس مجله ژوان زیباتر هم هست ؛)
۰۲ مهر ۱۳۹۳
صد البته که با عکس مجله هنری ژوان بسیار زیباتر است :)
۰۳ مهر ۱۳۹۳
به خوبی و خوشی دوستان از این بهتر نمیشه باشم مهربون :)
۰۳ مهر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
بی تو
شهری زلزله زده ام
با یک نفر تلفات...


از: احسان پرسا
انقلاب ها مدت ها طول می کشند
تو با یک نگاه
در من کودتا کردی...از: ..
بسیار زیبا
سپاس:))
۰۸ شهریور ۱۳۹۳
خواهش میکنم:)))))

۱۴ شهریور ۱۳۹۳
خیلی خوب بود! خیلی!!!
سپاس از این همه احساس و شعور در این هایکو موجز و پرمغز و شورانگیز...
۰۸ مهر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
توصیه اکید من! جهت گوش دادن این آهنگ *


خاطرت هست روزگارم را

جایگاه مقدسی بودم


وزن یک عشق روی دوشم بود

من برای خودم کسی بودم


من برای خودم کسی هستم

دورو ورخورده عشق هم کم نیست


آن که دل از تو برد هر کس است

... دیدن ادامه ›› بند انگشت کوچکم هم نیست...

http://dl2.download-music.in/sad/Alireza%20Azar%20%E2%80%93%20Otagh%20%28Ft%20Amirabbas%20Golab%20And%20Milad%20Babaei%29320.mp3


علیرضـــا آذر

از: من!
کاش دلتم
مثل موهات
صـــــاف بود...
از: ..
این آهنگ فوق العادس دوست من...من که همش بهش گوش میدم...مرسی ازت
۰۲ شهریور ۱۳۹۳
عاااالی بود!
۰۵ آبان ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
*توصیه اکید من! جهت گوش دادن این آهنگ *

خاطرت هست روزگارم را
جایگاه مقدسی بودم

وزن یک عشق روی دوشم بود
من برای خودم کسی بودم

من برای خودم کسی هستم
دورو ورخورده عشق هم کم نیست

آن که دل از تو برد هر کس است
بند انگشت کوچکم هم نیست...

http://dl2.download-music.in/sad/Alireza%20Azar%20%E2%80%93%20Otagh%20%28Ft%20Amirabbas%20Golab%20And%20Milad%20Babaei%29320.mp3

علیرضـــا آذر
مجتبی تاج میری این را خواند
فائزه ج، صبا فرزانه و محمد مهدی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید