تیوال melikasafavi | دیوار
S3 : 03:31:59
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
melikasafavi
درباره نمایش اسب i


تیاترِ #اسب فراتر از چیزی بود که من تصور میکردم . شاید با خوندن داستان و دیدن تیزر و عکسها انتظار دیگه ای از نمایش میرفت.
از طرفی من توی اون سالن تا به حال اجرایی ندیده بودم.
اینکه چیدمان سالن به صورتی هست خودت رو داخلِ میدانِ داستان میبینی کمک زیادی به درک جزییات نمایش میکنه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید