تیوال | پروفایل ملیکا طاهری
S3 : 15:26:41
ملیکا طاهری 
عکاسی
کارشناسی  
هنر 
مربی مهدکودک 
تیاتر/ عکاسی/ موسیقی 
 
۱۹ تیر ۱۳۹۲
گردش‌های ‌سفر کرده
از پارینه‌سنگی تا ساسانی | ۵★