تیوال | پروفایل میثم عقلمندی
S2 : 10:14:18
میثم عقلمندی 
سینما
فیلمساز 
کارگردانی-نویسندگی 
فارق التحصیل هنرستان هنرهای زیبای میرک 
 
۳۱ اردیبهشت