برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | پروفایل محمد هرمزی
S3 : 09:29:56
محمد هرمزی 
مدیریت
کارشناسی ارشد  
کارمند 
شعر و ادبیات و گردشگری 
شاعرانه زندگی کردن را دوست دارم متولد پاییز می نویسم مشق عشق 
اصفهان  
۰۶ شهریور