تیوال میلاد محمدی | دیوار
S2 : 13:35:43
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
جا برای اصلاح کم نداشت از نور گرفته تا لحن بازیگرا... ولی درکل قابل تقدیر بود!