کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل میلاد مجرد
S3 : 23:02:44 | com/org
میلاد مجرد 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
مدیر مارکتینگ تیوال 
شعر، موسیقی، تئاتر و... 
تهران / تهران  
۲۲ شهریور ۱۳۸۹