تیوال | پروفایل مینا قربانی
S2 : 03:45:01
مینا قربانی 
برق
کارشناسی  
صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 
کارشناس BMS 
موسیقی سنتی-پاییز-ادم هایی با فکرهای +و بلند-نجوم-نقاشی و طراحی و سیاه قلم - اریگامی ... 
تهران / طهران  
۰۸ مهر ۱۳۹۳