آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مینا قربانی
S3 : 14:06:03 | com/org
مینا قربانی 
برق
کارشناسی  
صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 
کارشناس BMS 
موسیقی سنتی-پاییز-ادم هایی با فکرهای +و بلند-نجوم-نقاشی و طراحی و سیاه قلم - اریگامی ... 
تهران / طهران  
۰۸ مهر ۱۳۹۳