تیوال | پروفایل مینا
S3 : 11:16:56
مینا 
 
موسیقی-نمایش-ادبیات-فیلم و هنرهای تجسمی 
تهران / تهران  
۱۴ اسفند ۱۳۹۲