آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مینا فرهنگ نیا
S3 : 22:48:27 | com/org
مینا فرهنگ نیا 
گرافیک
کارشناسی  
بازیگر - ویدئو آرتیست - طراح تیزر 
تئاتر - سینما - ویژوال آرت 
تهران / تهران  
۱۸ مهر ۱۳۹۲