تیوال مینا سوری | دیوار
S3 : 20:01:28
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
قسمت خرید بلیط هنوز باز نشده؟
وحید هوبخت این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید