تیوال | پروفایل آیدا
S2 : 08:32:54
آیدا 
حسابداری
کارشناسی  
حسابدار 
موسیقی ، تاتر ، سینما ، کتاب ، سفر... 
تهران / تهران  
۱۱ آذر ۱۳۸۹
نمایش‌های ‌تماشا کرده
صد سال پیش از تنهایی ما | ۵★ شاهزاده اندوه | ۵★