تیوال | پروفایل شیما جانقربان
S3 : 06:20:41
شیما جانقربان 
زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی  
مدرس زبان/عکاس 
موسیقى عکاسى ادبیات سینما تئاتر و البته رادیو نمایش! 
تهران / تهران  
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
جنایات و مکافات | ۴★ سماعی زاده | ۳★ ترن | ۴★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۴★ در انتظار گودو | ۴★ داستانهای پزشک محبوب من | ۲★ آنتیگونه | ۲★ موسیو ابراهیم | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سیانور | ۵★ متولد ۶۵ | ۳★ سینما نیمکت (هنر و تجربه) | ۵★