آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل میرزارضا
S3 : 12:34:08 | com/org
میرزارضا 
حسابداری
کارشناسی  
 
تیاتر، موسیقی سنتی، حسابداری 
نشانِ اهلِ خدا عاشقی‌ست با خود دار / که در مشایخِ شهر این نشان نمی‌بینم 
سابقه دارم! 
تهران / تهران  
۰۹ بهمن ۱۳۹۱