کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل میترا شریفی
S3 : 13:37:14 | com/org
میترا شریفی 
 
تئاتر، فیلم،کتاب، موسیقی، هنر، طبیعت گردی و کوه و سفر 
این شور که در سرست مارا وقتی برود که سر نباشد... 
تهران / تهران  
۲۱ خرداد ۱۳۸۹