تیوال | میترا درباره انیمیشن شگفت انگیزان ۲: وای خدای من -_- عشق *_* چهارده سال گذشت -_- چهارده
S3 : 04:46:59
میترا
درباره انیمیشن شگفت انگیزان ۲ i
وای خدای من -_-
عشق *_*

چهارده سال گذشت -_-
چهارده سال انتظار کشیدم برای قسمت دوم این انیمیشن -_-
چهارده سال... -_-

خدایا شکرت -_-
ای جانا *_*
منم جمعه دیدیمش
دوبله ی خوب.وای اون بچه ی کوچیک بامزشون
۱۳ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید