تیوال | میترا درباره فیلم مغزهای کوچک زنگ زده: بازی نوید محمدزاده خوب بود و کارگردانی هم خوب و روان
S2 : 17:16:15
بازی نوید محمدزاده خوب بود و کارگردانی هم خوب و روان بود.
بقیشو خیلی نفهمیدم!!!
اصلا که چی؟؟؟

بیرون رفتن مردم از سالن سینما وسط پخش فیلم بنظرم حامل یه پیام مهمیه!

۵/۱۰