آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Mj-Ka
S3 : 16:07:11 | com/org
Mj-Ka 
مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کارشناسی  
کارشناس 
تئاتر 
من شاید به آنچه که حقیقتا مورد علاقه ام است مطمئن نیستم . اما به آنچه که مورد علاقه ام نیست کاملا اطمینان دارم. 
تهران / تهران  
۲۷ خرداد ۱۳۹۷