تیوال | Mokhtar: آدم ها لالت می کنند،بعد می پرسند چرا حرف نمی زنی؟!این
S2 : 05:37:54
آدم ها لالت می کنند،بعد می پرسند چرا حرف نمی زنی؟!این خنده دارترین نمایش نامه ی دنیاست. (نیل سایمون)