کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهرداد کیا
S3 : 08:05:27 | com/org
مهرداد کیا 
باغبونی
کارشناسی ارشد  
زندگی 
اجرای زنده، طبیعت، شعر، خرده‌ای افسانه و تاریخ، کهکشان ها، ایران گردی، فوتبال 
هستم 
/ جهان  
۰۲ اسفند ۱۳۹۴