تیوال | پروفایل Mojtaba Mozafari
S2 : 05:47:29
Mojtaba Mozafari 
ادبیات انگلیسی
بازرگانی خارجی 
جویس لکان پست مدرنیسم 
خسته از هیاهوی مزخرفی که در سر افراد نادان پیچیده است. 
 
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷