تیوال | پروفایل مهرزاد نادرپور
S3 : 01:37:17
مهرزاد نادرپور 
خبرنگاری
کارشناسی  
دانشکده خبر 
کارمند 
تاتر - سینما - موسیقی - فوتبال و مطالعه  
نویسندگی در نشریات مختلف با تخصص نقد هنری و اجتماعی گزارش و مصاحبه  
تهران / تهران  
۲۱ آذر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کمدی ملی (حکایت شیطنت‌ها و عاشقانه‌های زنان اندرونی) | ۵★ خانه.وا.ده | ۵★ قصه ظهر جمعه | ۳★