تیوال مجتبی | دیوار
S3 : 09:52:57
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
یه فیلم خوب، تمیز و شریف
نگاه جدیدی که کارگردان به مرگ تختی کرده بود ورای خودکشی در اثر فشارهای زندگی و زن و ... و یا قتل به دست حکومت بود.
تختی به جایی رسید که دیگه این دنیا با همه زرق و برقش رو دوست نداشت‌. تختی این دنیایی نبود.