آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال haleh zarrabi | درباره نمایش کریملوژی
S3 : 21:39:05 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
haleh zarrabi
درباره نمایش کریملوژی i
یک اتفاق بینظیر بر صحنه نمایش ، یک والس ، یک رؤیا ، یک جاودانگىِ ملموس از جنس پرواز !
تلفیق حسرت حقیقت حس و حماسه
بى شک با یک معجزه روبرو هستیم که نه دیده شده تا بحال نه میشود انکارش کرد
از قلم تا اجرا ، نگاه بینظیر کارگردانى ناب و اجراى مجید رحمتى تابلویى خلق میکند که ساعتى از زمین و زمان و پیرامونت رها میشوى و به دنیایى هدایت میشوى که یقینا ابرازش قدرتى میخواهد فراتر از باور مادّى،
تلفیق تراژدى با طنزى زیر پوستى روان مقتدر و متشخّص، کریم به زیبایى رخ میکند شاهد اثرى هستیم که بسیار زیبا ظریف و با صلابت نقاشى شده و به یقین در ذهن مانا و ماندگار خواهد ماند ، متن جذاب و آبرومند کارگردانى شاهکار و اجرا فرازمینى
اشک و لبخند توامان در آغوش میگیرد مخاطب را و تلخى در نهایت حلاوت ظاهر میشود ، کریملوژى یک شاهکار ایرانى ست که غیرت اعتبار و آبرو را تمام قد میاراید و درک عمیقى از هنر را میطلبد بى محابا ! حلول یک معجزه