کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محدثه طاهری
S3 : 01:39:06 | com/org
محدثه طاهری 
جغرافیای انسانی
کارشناسی  
آزاد اسلامی واحدتهران مرکز 
نقاش 
نقاشی، عکاسی ،تئاتر، سینما، موسیقی، شعر و ... 
نقاشی وعکاسی 
تهران / تهران  
۲۵ شهریور ۱۳۹۰