تیوال | پروفایل محدثه طاهری
S3 : 09:30:09
محدثه طاهری 
جغرافیای انسانی
کارشناسی  
آزاد اسلامی واحدتهران مرکز 
نقاش 
نقاشی، عکاسی ،تئاتر، سینما، موسیقی، شعر و ... 
نقاشی وعکاسی 
تهران / تهران  
۲۵ شهریور ۱۳۹۰
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شیوه صحیح استفاده از دستگاه | ۵★ دولیتر در دو لیتر صلح | ۵★ تراس | ۱★ خاموشی دریا | ۵★ بعضی وقتها خوبه که آدم چشمهاشو ببنده...! | ۱★ زمستان ۶۶ | ۵★ یک شاخه گل با بوی وارتان | ۱★ فیل | ۱★ ورود آقایان ممنوع | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
برف روی کاج ها | ۵★ ملکه | ۵★ گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۵★ هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۳★ پل چوبی | ۳★ هیچ کجا هیچ کس | ۵★ کلاس هنرپیشگی | ۳★ به خاطر پونه | ۵★ گناهکاران | ۵★ دربند | ۵★
نمایشگاه‌های ‌تماشا کرده
نمایشگاه انفرادی حجم (پرویز تناولی) | ۵★