کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمدرضا تیموری
S3 : 17:48:42 | com/org
محمدرضا تیموری 
موسسه دانش پژوهان تیموری 
نویسندگی-مطالعه-هم نشینی با افراد فرهیخته.  
به تازگی اولین کتاب خود را چاپ کردم به اسم شکست قانون سالهاست فهمیده ام هیچ چیز بلد نیستم.جای شکرش باقی است که حداقل این را فهمیدم. نفهمی که سرطان نیست خوب شود.مثل بی شعوری است. درمانش تغییر است که مطالعه می طلبد و چه کار سختی است خواندن برای بعضی ها.  
یک صفر را تصور کن دست و پای بدان بده تازه می شود من. این منم یک صفر دوان. 
اصفهان  
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶