آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال محمدرضا تیموری | دیوار
S3 : 05:21:53 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
روزگاری شده کارم خنده
روز تنها به دلش پابنده
گاری بی روز به خوابی خفته
هر دو باهم شده کارم خنده
روز با گاری محنت ،با هم
روز-گاری نباشد سر هم
روزگاری شده بیگاری فهم
زجهان برده مرا این یک سهم
لیلا مظاهری، محمدرضا تیموری و سعید حاجتمند این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید