آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال محمدرضا | دیوار
S3 : 12:14:51 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
سفر به سرزمین های شمالی بسیار پر بار بود و دلنشین ، جای دوستان خالی بود.
حمیدرضا مرادی این را خواند
یلدا معصوم و آذرمهر این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گویند که آدمی دچار هوس است
او مثل پرنده است و دنیا قفس است
ضایع مکن این دم که در آنی رفیق
چون حاصل عمر ما همین یک هوس است


از: ناشناس
منصفانه تر بود
که هر کس
فقط تاوان
نفهمی خودش را می داد ...

از: فریدون فرخزاد
چند روز پیش کتابی از کتابخونه گرفتم و وقتی دیدم سرتاسر کناب خط خطی و یادداشت و نوشته و حاشیه داره، داشتم از عصبانیت میترکیدم ... از اینکه تاوان حماقت دیگری رو من باید بدم، که به همون اندازه به کتابِ تمیزی احتیاج داشتم که بخونمش ولی با اون همه کثیفی واقعا هیچی نمیفهمیدم
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
هه بنظر من! بنظر من نه ، مزخرف نگو
بنظر منی وجود نداره
من نظر تو رو خواستم؟ جانی